Διαχείριση Έργων
Υποδομών και Κατασκευών

Επαγγελματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που επιχειρεί να καλύψει όλες τις πτυχές του κλάδου υποδομών και κατασκευών και στοχεύει στην ανάδειξη όχι μόνο της τεχνικής, αλλά και της οικονομικής, της περιβαλλοντικής, της νομικής και της κοινωνικής διάστασης των έργων υποδομών και κατασκευών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία τους.

site creation software

Το Επαγγελματικό ΔΠΜΣ "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"  παρέχει την στοχευμένη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών με εμβάθυνση στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, χρήση νέων τεχνολογιών και εκμάθηση τεχνικών που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των έργων, προγραμμάτων έργων και χαρτοφυλακίων έργων.

Το ΕΔΠΜΣ "ΔΕΥΚ" επιχειρεί να καλύψει όλες τις πτυχές του κλάδου υποδομών και κατασκευών και στοχεύει στην ανάδειξη όχι μόνο της τεχνικής, αλλά και της οικονομικής, της περιβαλλοντικής, της νομικής και της κοινωνικής διάστασης των έργων υποδομών και κατασκευών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία τους.

Οι απόφοιτοι του ΕΔΠΜΣ "ΔΕΥΚ" θα διαθέτουν την κρίσιμη τεχνογνωσία και την αυτοπεποίθηση για να αποτελέσουν στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν αμείωτη την προσπάθεια τους, ηγετικά στελέχη του κλάδου των υποδομών και κατασκευών, με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ανάπτυξη και σύζευξη των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων τους. Δηλαδή, στελέχη που θα συμβάλλουν στον διαρκή εκσυγχρονισμό του κλάδου μέσω της εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών και δράσεων, της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών και της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού.

EΔΠΜΣ Διαχείρηση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα
κτ. Διοίκησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, 1ος όροφος  Επικοινωνία

Email: mscdeyk@mail.ntua.gr
Τηλ.: 210 772 3613